Dlaczego warto współpracować z biure rachunkowym?

Zasady współpracy zależą od potrzeb danego klienta oraz dotychczasowej organizacji pracy w zakładzie zleceniodawcy. Każdy klient traktowany jest indywidualnie. Biuro Rachunkowe na podstawie zawartej umowy odpowiada w pełni za ewentualne szkody wyrządzone i wynikłe w trakcie pracy.

Współpraca z Biurem Rachunkowym Jan Sroka zapewnia Państwu:

  • Gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług
  • Obniżenie kosztów własnych firmy związanych z bezpośrednim zatrudnieniem pracownika
  • Obniżenie ryzyka własnych przedsięwzięć biznesowych
Czy biuro rachunkowe wysyła za klienta deklaracje do urzędów?

Tak. Złożone przez Ciebie w urzędzie skarbowym formularze UPL-1 upoważniają naszych pracowników do przesłania w Twoim imieniu bezpośrednio do urzędu odpowiednich deklaracji. Biuro rachunkowe wysyła również odpowiednie deklaracje do ZUS.

Czy biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za sporządzanie rejestrów księgowych?

Tak, zgodnie z treścią umowy zawartą z Klientem oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczących usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ponadto nasze biuro, w zgodzie z wymogami prawa, posiada obowiązkowe ubezpieczenie od tych czynności.

Jak mam przekazać dokumenty do biura?

Dokumenty są przekazywane do biura w formie papierowej – pocztą, kurierem lub osobiście.